Vinpearl Can Tho Hotel 

 209, 30/4 Road, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho  
Cập nhật lại: