Để thực hiện đặt phòng trên 12trip.vn quý khách hàng cần đảm bảo những yêu cầu sau:

1. Bản Quyền

Tất cả nội dung và hình ảnh trên website 12trip.vn đều không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

2. Độ tuổi

Quý khách phải đủ từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên website 12trip.vn.

3. Thanh toán

Quý khách thanh toán tiền đặt phòng trên trang web bằng 1 trong 2 cách sau: 

Thẻ tín dụng hay thẻ ATM: tại thời điểm quý khách đồng ý thanh toán tiền đặt phòng bằng thẻ tín dụng hay thẻ ATM. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt phòng trước khi quý khách click nút “chấp nhận”. Đối với thẻ tín dụng, dựa trên loại tiền tệ và quốc gia phát hành thẻ của quý khách, nhà cung cấp thẻ sẽ tính thêm chi phí tỉ giá và các mức phí khác với sự đồng ý của quý khách và nhà cung cấp thẻ.

Tiền mặt: tại thời điểm đặt phòng, quý khách đồng ý đặt cọc tiền phòng cho chúng tôi trên trang web bằng cách gọi điện thoại hay chuyển khoản tới tài khoản của chúng tôi trên trang đặt phòng, bạn sẽ nhận được mã số xác nhận đặt phòng; hay thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng 12trip trong vòng 24h từ lúc thực hiện giao dịch.

4. Xác nhận thông tin đặt phòng

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc quý khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt phòng. Ngược lại, việc đặt phòng của quý khách có thể bị hủy bỏ nếu quý khách không thực hiện thanh toán trong vòng 24 giờ tính từ lúc đặt phòng trên trang 12trip.vn. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi chúng tôi gửi email xác nhận lần cuối.

5. Thực hiện thay đổi cho thông tin đặt phòng:

Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất về thay đổi thông tin đặt phòng; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Dưới đây là thông tin ghi chú: 

Những phòng đặt tại khách sạn trong một thời điểm cụ thể hoặc những loại phòng được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt phòng hoặc chi tiết phòng của nhà cung cấp phòng (xem chính sách hủy phòng của khách sạn), quý vị nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt phòng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng mức phí quản lý cho các yêu cầu thay đổi đặt phòng /thông tin hủy phòng được chấp nhận, (phí cộng thêm ngoài mức phí huỷ phòng của nhà cung cấp phòng)

Nếu việc thực hiện hủy phòng không thành công hoặc quý khách không thực hiện việc nhận phòng (check-in) đúng thời hạn so với đơn đặt phòng, quý khách sẽ phải thanh toán chi phí cho đơn đặt phòng đó theo chính sách hủy phòng của khách sạn mà quý vị đặt.

6. Những yêu cầu đăng ký:

Chúng tôi không cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào và quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin có trên thẻ và chữ ký chủ thẻ tương ứng cho mục đích bảo đảm về các khoản phí phát sinh nếu có. Người đăng ký phải từ 18 tuổi, để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu xuất trình giấy CMND để đảm bảo thông tin khi đặt phòng là chính xác. 

Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, 12trip có thể sẽ yêu cầu quý khách bổ sung giấy CMND khi đặt phòng để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng / CMND của quý khách cũng có thể được giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố. Những thông tin này có thể sẽ được nhân viên khách sạn cung cấp cho chúng tôi. 

7. Thông tin trang web:

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ các khách sạn, do đó chúng tôi không đảm bảo được tất cả những thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

8. Trách nhiệm:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp mà khách hàng gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

Chúng tôi không bảo đảm hay là người đại diện cho những sản phẩm phòng ở hay dịch vụ nào trên trang web hoặc các trang kết nối. Ở đây trách nhiệm của chúng tôi chỉ cho phép thực hiện việc đặt phòng. Chúng tôi cam kết cho thuê phòng còn trống được cung cấp bởi các khách sạn thành viên và chúng tôi không chịu trách nhiệm với lý do không có phòng trống vì khách sạn đã cho thuê vượt quá số phòng.