I. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DV TRẢ GÓP
1. Tài khoản Tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang trong tình trạng chậm thanh toán
2. Hiệu lực còn lại của Thẻ tín dụng ít hơn thời hạn đăng ký trả góp
3. Chủ thẻ vi phạm các Điều khoản & Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng phát hành
4. Giao dịch đăng ký trả góp được thực hiện tại Đơn vị bán hàng không hợp tác triển khai Dịch vụ trả góp với Alepay - Ngân Lượng hoặc không thuộc chương trình của ngân hàng trả góp có hỗ trợ
5. Giá trị giao dịch đăng ký trả góp nhỏ hơn số tiền tối thiểu/giao dịch theo quy định của ngân hàng phát hành
6. Giao dịch trả góp đã lên sao kê
II. ĐIỀU KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG HỖ TRỢ TRẢ GÓP

1. SACOMBANK

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 9,12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế SACOMBANK mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepa

Điều kiện

- Khách hàng không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào.
- Khách hàng không phải gọi để chuyển đổi giao dịch.
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
- Không áp dụng cho thẻ phụ
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- SACOMBANK: 1900 5555 88 – 08 3526 6060

 

2.MARITIMEBANK

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 3,6,9 12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế MSB mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepay.
- Không áp dụng cho thẻ phụ

Điều kiện

- Khách hàng cần liên hệ hotline ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi giao dịch trong vòng 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
- Khách hàng (chủ thẻ) trả thêm 3%/giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu 1 lần khi chuyển đổi giao dịch
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- MARITIME BANK: 1800 59 9999


3.VPBANK

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 3,6,9,12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế VPBANK mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepay.
- Không áp dụng cho thẻ phụ

Điều kiện

- Khách hàng cần liên hệ hotline ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi giao dịch sang trả góp 03 ngày sau ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
- Khách hàng không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào.
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- VPBANK: 1900545415 / (+84) 439 288 880

 

4.SHINHAN BANK

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 6, 12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế Shinhan Bank mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepay.
- Không áp dụng cho thẻ phụ

Điều kiện

- Khách hàng cần liên hệ hotline ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi giao dịch sang trả góp 03 ngày sau ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
- Khách hàng không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào.
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- SHINHAN BANK: 08 3829 1566 hoặc 1800-1560

 

5.VIB

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 3,6,9, 12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 2.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế VIB mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepay.
- Không áp dụng cho thẻ phụ

Điều kiện

- Khách hàng cần liên hệ hotline ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi giao dịch sang trả góp trong vòng 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
- Khách hàng không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào.
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- VIB: 1800 8180

 

6.EXIMBANK

Tiêu chí Nội dung

Nội dung

- Lãi suất trả góp: 0%
- Kỳ hạn trả góp: 3,6,9 12 tháng
- Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 đồng trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)

Thanh toán

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế Eximbank mua hàng và thanh toán qua đơn vị cung cấp hàng hóa & dịch vụ có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng - Alepay.

Điều kiện

- Khách hàng cần liên hệ hotline ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi giao dịch trong vòng 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
- Khách hàng không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào.
- Khách hàng không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
- Không giới hạn số lần đăng ký trả góp.

Hotline

- Alepay: 1900 58 58 99
- EXIMBANK: 18001199